COMMUNICATIE
MIDDELEN

Vanuit het Netwerk Digitale Inclusie hebben we diverse communicatiemiddelen ontwikkeld die ook te gebruiken zijn door partners. Er zijn middelen beschikbaar om te communiceren over aanbod van het netwerk. Maar ook elementen om te gebruiken in communicatie over (jullie deelname aan) het netwerk zelf.


COMMUNICATIE
OVER HET
AANBOD

FLYERS: AANBOD PER GEBIED

Voor alle 14 Rotterdamse gebieden zijn flyers ontwikkeld. Per gebied is daarin het aanbod opgenomen voor het vergroten van digitale vaardigheden en/of ondersteuning in het gebruik van digitale toepassingen. De te downloaden flyers zijn geschikt voor digitaal gebruik. Neem voor gedrukte flyers contact met ons op.

POSTER: HULPAANBOD

Voor locaties waar bezoekers terecht kunnen met vragen over het vergroten van digitale vaardigheden, is een poster ontwikkeld. De poster meldt dat bezoekers ter plaatse hun vragen kunnen stellen, of dat ze op de website van het Informatiepunt kunnen kijken. De poster heeft een A3-formaat

Download poster

VLOGS: AANBOD DIGITALE VAARDIGHEDEN

In iedere vlog wordt een 55-plusser geïnterviewd die deel heeft genomen aan een van de digitale activiteiten van de netwerkpartners. Gebruik de embed-code voor plaatsing op jullie website of download de video voor verspreiding op bijvoorbeeld sociale media.

Meneer Tiggeloven heeft een DigiMaatje

Mevrouw vd Pol kan niet meer zonder

Kom naar het DigiCafé

VERWIJSKAART: IK WIL HULP BIJ

De “Ik wil hulp bij” kaart helpt om de digitale hulpvraag op te halen. Deze kunnen ingezet worden aan het einde van een activiteit om mensen door te verwijzen. Of ingezet worden op vindplaatsen als gesprekstarter.

Download voorzijde (pdf)
Download achterzijde (pdf)

ARTIKEL: DIGITAAL MEEDOEN VERGROOT JE WERELD

Om 55+’ers te motiveren hun digitale vaardigheden te vergroten, is het belangrijk dat zij inzien welke voordelen dit hen biedt. In dit artikel vertellen ervaringsdeskundige Gemma Van der Pol en vrijwilliger André Rommers daarom over hun ervaringen met Digiwijzer en het DigiCafé. Voor mensen die direct aan de slag willen, verwijzen we ook naar de verschillende manieren om meer informatie te krijgen over het aanbod in Rotterdam.

Download artikel (docx)
Download afbeelding Gemma (jpg)
Download afbeelding André (jpg)

FACTSHEET: HULPLOCATIES AANVRAGEN ENERGIETOESLAG

We verzamelden alle locaties en momenten waar Rotterdammers gratis geholpen worden met het aanvragen van de energietoeslag. Rotterdamse huishoudens met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum hebben in 2022 recht op € 800 energietoeslag. De toeslag is bedoeld om de energierekening mee te betalen en kan tot eind 2022 aangevraagd worden bij gemeente Rotterdam.

Download factsheet (pdf)

PERSONA’S DOELGROEP

De Persona’s (pdf) helpen om inzicht te krijgen voor wie we ons als netwerk inzetten. Zet de persona’s in om het gesprek te voeren over welk aanbod aansluit bij de verschillende behoeften in een gebied en om te bepalen hoe je mensen met je communicatie kan bereiken.

COMMUNICATIE
OVER HET NETWERK

LABEL

Het label van Netwerk Digitale Inclusie Rotterdam met de tekst ‘Ik doe digitaal mee’ kan door partners ingezet worden bij alle communicatie over digitale inclusie. Zoals informatie over activiteiten of bijvoorbeeld een webpagina over deelname aan het netwerk. Het label is beschikbaar voor gebruik in drukwerk en digitale middelen.

Label voor drukwerk (eps)
Label voor drukwerk (jpg)
Label voor digitaal (png)
Label voor digitaal (svg)

STOCKFOTO’S

Het Netwerk Digitale Inclusie heeft een aantal stockbeelden aangekocht waarop de doelgroep te zien is met digitale apparaten. Deze beelden mogen ook door partners ingezet worden in communicatie over het netwerk en/of aanbod op het gebied van digitale vaardigheden.

Download foto’s

PRAATPLAAT

Wat zijn de digitale behoeftes en vraagstukken van Rotterdamse 55+’ers? Met welk aanbod helpen we hen daarmee als netwerk? En hoe ondersteunt en faciliteert de regievoerder de partners daarbij? Het antwoord op deze vragen hebben we grafisch weergegeven in een praatplaat. Bedoeld ter ondersteuning bij een mondelinge toelichting. Bijvoorbeeld om andere organisaties en partijen over de noodzaak en inhoud van ons aanbod te vertellen. Op de achterkant geven we meer informatie over het aanbod van het netwerk en de ondersteuning door de regievoerder, waardoor de praatplaat ook meegegeven of nagestuurd kan worden.

Download praatplaat (pdf)


COMMUNICATIE
VANUIT HET NETWERK

Naast deze website, hebben we vanuit het Netwerk Digitale Inclusie nog een aantal andere communicatiekanalen die we inzetten voor berichtgeving uit het netwerk.

Volg het netwerk:

Heb je zelf nieuws om te delen met de partners van het netwerk? Neem dan contact met ons op voor plaatsing op bovenstaande kanalen.


hieronder begint mobiel