KENNISBANK
DIGITALE INCLUSIE

In deze kennisbank vind je onderzoeken en achtergrondinformatie die meer duiding geven aan het belang om in te zetten op digitale inclusie van ouderen.


ONDERZOEK
BOUWSTENEN
VOOR DIGITALE
INCLUSIE

Een verkennend onderzoek naar digitale ongelijkheid uit 2017. De verhalen geven een indringend beeld van digitale ongelijkheid en de noodzaak tot actie.

Door Amsterdam UMC

Download PDF


BOEKJE
UIT BEELD
GERAAKT

Veel mensen kunnen niet aanhaken bij de e-participatiesamenleving. Juist de mensen die gebaat zijn bij goede informatieverstrekking en dienstverlening raken daardoor (nog meer) uit beeld en op achterstand.

Dit boekje geeft antwoord op de vragen: Hoe komt het dat niet iedereen gebruik kan maken van het internet? Hoe ziet het hulpaanbod eruit en hoe sluit dit aan bij de behoeften van mensen?

Waarom is dit grote en urgente probleem zo lang buiten beeld gebleven? En, wat betekent dit voor de (nabije) toekomst? Inclusief elf wegwijzers voor de toekomst.

Door Amsterdam UMC

Download pdf


HANDREIKING
DIGITALE
VAARDIGHEDEN

Deze handreiking is geschreven voor docenten, begeleiders, opdrachtgevers en organisaties die opleidingen en cursussen digitale vaardigheden (laten) ontwikkelen en verzorgen voor laagopgeleide en laag digitaal vaardige volwassenen.

Door CINOP

Download pdf


ONDERZOEK
OUDEREN
IN DIGITAAL
NEDERLAND

Verschillende onderzoeken naar ouderen in digitaal Nederland:

 • Internetgebruik van mensen van 55 jaar en ouder (UTwente).
  Download pdf
 • Online hulpvragen en hoe de omgeving kan helpen (Netwerk Mediawijsheid, Ouderenfonds en Seniorweb).
  Download pdf
 • De voordelen en uitdagingen (Netwerk Mediawijsheid, Ouderenfonds en Seniorweb).
  Download pdf
 • Factsheet Ouderen in Digitaal Nederland (UTwente).
  Download pdf

FACTSHEET
DIGITAAL HET
NIEUWE NORMAAL
OOK VOOR
SENIOREN?

In de coronatijd heeft digitalisering een vlucht genomen en is digitaal het nieuwe normaal geworden. De vier gemeenten uit het project ‘Senioren Sterker Maken’ willen interventies voor senioren daarom waar mogelijk digitaal opstarten.

Ze gingen (digitaal) in gesprek met zes senioren van Genero, over wat de behoeften en mogelijkheden van senioren zijn op het gebied van digitalisering. In deze factsheet de belangrijkste resultaten.

Door GENERO
Download pdf


FACTSHEET
DIGITALE VAARDIGHEDEN
EN LAAGGELETTERDHEID

Een overzicht van feiten en cijfers over digitale vaardigheden en laaggeletterdheid in Nederland.

Door Stichting Lezen en Schrijven

Download pdf


BROCHURE
DIGITALE INCLUSIE
GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

De brochure ‘(Digitale) inclusie: aan de slag met gemeentelijke dienstverlening’ biedt inspiratie en maakt je wegwijs op het gebied van inclusieve/digitale dienstverlening. Oftewel: “Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet.”

Veel gemeenten werken al goed aan (digitale) inclusie, maar er moet aandacht voor blijven. Onderzoek van de Ombudsman wijst uit dat een kwart van de mensen de digitalisering te snel vindt gaan.

Door VNG

Download pdf


ONDERZOEK
LOKALE AANPAK

DIGITALE INCLUSIE

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wilde Alliantie Digitaal Samenleven inzicht krijgen in de wijze waarop en de mate waarin het thema digitale inclusie speelt op gemeentelijk niveau.

Uit hun onderzoek ontstond het veldwerk verslag: Lokale aanpak digitale inclusie: kansen & uitdagingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Op basis van de uitkomsten ontwikkelden ze ook een pamflet waarmee lokale politici worden aangespoord met digitale inclusie aan de slag te gaan.

Door Alliantie Digitaal Samenleven

Download onderzoek (pdf)
Download pamflet (pdf)

HANDREIKING DICHT DE
DIGITALE KLOOF

Gemeenten en organisaties zijn aan zet om de digitale kloof te dichten maar er ligt ook een belangrijke rol voor sociaal professionals. Zij moeten achter de voordeur komen bij mensen die moeite hebben om mee te doen aan de online leefwereld.

De handreiking ‘Dicht de digitale kloof!’ biedt hen hiervoor informatie, tips en oefeningen.

Door Movisie

Download pdf


BEWAARGIDS

SAMEN DIGITAAL

Een magazine over digitaal en online, door de makers van Libelle en Margriet. Vol tips, trucs en hulplijnen. Plus verhalen over digitaal wijzer worden. Om te lezen, te leren en te bewaren.

Door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Download pdf

hieronder begint mobielDIGITAAL
MEEDOEN


HOE
REALISEREN
WIJ DIT?


ONZE
PARTNERS

AANSLUITEN
BIJ DE
BEHOEFTE

PASSENDE
HULP


MEER
INFORMATIE