AAN DE SLAG
MET DIGITALE VAARDIGHEDEN

De Toolbox Digitale Inclusie bevat informatie over tools om in te zetten
bij het vergroten van digitale vaardigheden. Je vindt per tool informatie
over de inhoud en hoe je er toegang toe krijgt. De Toolbox is voor
organisaties in Rotterdam die inwoners ondersteunen bij het vergroten
van digitale vaardigheden én die zijn aangesloten bij het
Netwerk Digitale Inclusie Rotterdam.