AAN DE SLAG
MET DIGITALE
VAARDIGHEDEN

De Toolbox Digitale Inclusie bevat informatie over tools om in te zetten bij het vergroten van digitale vaardigheden. Je vindt per tool informatie over de inhoud en hoe je er toegang toe krijgt. De Toolbox is voor organisaties in Rotterdam die inwoners ondersteunen bij het vergroten van digitale vaardigheden én die zijn aangesloten bij het Netwerk Digitale Inclusie Rotterdam.


LEERMIDDELEN
GIDS HET
TREFPUNT

Het Trefpunt is een leermiddelengids van de Koninklijke Bibliotheek met informatie over bestaande landelijke professionele methodes en materialen om digitale vaardigheden aan te leren.

Programma’s die zijn opgenomen in het domein Digitaal:

  • Alle cursussen Klik & Tik van Oefenen.nl
  • Animaties met eenvoudige uitleg door Steffie van Leer Zelf Online
  • De cursussen Werken met de E-overheid, Digivitaler en Digisterker voor vluchtelingen
  • Alle cursussen van Seniorweb
  • Welkom Online van het Nationaal Ouderenfonds
  • Succes! Digitale vaardigheden van Stichting Lezen en Schrijven

Toegang tot leermiddelen uit het Trefpunt

De toegang verschilt per tool. De programma’s van Steffie, Welkom Online en Succes! Digitale vaardigheden zijn voor alle organisaties direct en gratis te downloaden. Voor andere programma’s, zoals Oefenen.nl, Digisterker en Seniorweb, heb je als organisatie een licentie nodig. Deze programma’s zijn voor bibliotheken landelijk ingekocht door de Koninklijke Bibliotheek en onder bepaalde voorwaarden ook gratis beschikbaar voor netwerkpartners.

Wil je gebruikmaken maken van de programma’s Oefenen.nl, Digisterker en/of Seniorweb? Neem dan contact met ons op over de voorwaarden.


MEET
INSTRUMENTEN

Wil je inzicht krijgen in het digitale vaardigheidsniveau? Maak dan gebruik van bestaande landelijke tools om digitale vaardigheden te meten:


HANDBOEK
DIGIHULP

Het Handboek Digimaatjes is ontwikkeld door de Alliantie Digitaal Samenleven. In het handboek vind je praktische tips om digitale starters positief te begeleiden bij digitale groei.


VIDEOTUTORIALS
COMPUTERHULP

Cybersoek heeft diverse videotutorials beschikbaar over het gebruik van laptop, tablet en smartphone. De video’s staan op YouTube en kunnen daardoor bijvoorbeeld ook op jullie eigen website geplaatst worden. Alle video’s zijn ondertiteld in het Nederlands en sommige zijn ook beschikbaar met ondertiteling in het Engels en Arabisch.


DIGI
KWIS

Digikwis zijn laagdrempelige oefenomgevingen waarmee men ervaring opdoet in het gebruik van een specifieke toepassing zonder fouten te kunnen maken. Er zijn onder andere oefenomgevingen van WhatsApp, Videobellen en Online vergaderen.


CURSUS
VEILIG INTERNETTEN

Met het cursusmateriaal Veilig Internetten (presentatie) verzorg je een volwaardige les om mensen te informeren waar ze op moeten letten als ze online gaan. Dit materiaal is ontwikkeld binnen het Netwerk Digitale Inclusie Rotterdam.

Andere lesmaterialen Veilig Internetten:

De bankensector staat ervoor open om mensen ook te trainen in het Veilig Online Bankieren. Wil je gezamenlijk een cursus verzorgen? Neem dan contact met ons op en we verbinden je met de contactpersonen van de banken.


DIGI
SNACKS

DigiSnacks zijn laagdrempelige en korte workshops waarbij mensen kennis maken met een specifieke toepassing. Het doel van de DigiSnacks is om mensen te enthousiasmeren en door te verwijzen naar uitgebreider aanbod. Er zijn zeven workshops ontwikkeld binnen het Netwerk Digitale Inclusie Rotterdam.

Download het cursusmateriaal:


DIGI
TEST

Digitest (pdf) is de gezelligste internetworkshop van Rotterdam. Deelnemers gaan met 1-op-1 begeleiding aan de slag met de mogelijkheden van het internet en het beantwoorden van hun persoonlijke digitale vragen. In het handboek dat bij de training hoort, staan leuke tips over het gebruik van internet.


WELKOM
ONLINE

Welkom Online is een gratis lesprogramma voor de aarzelende en enigszins ervaren computergebruiker. Het bestaat uit vijf modules: het dagelijkse leven, het actieve leven, het sociale leven, het gezonde leven en het mobiele leven. Iedere module bevat meerdere lessen die inspelen op de behoeftes en wensen van de deelnemer. Welkom Online is een product van het Nationaal Ouderenfonds.

Download de informatie voor activiteitenbegeleiders:

Download flyer Wat is Welkom online? (pdf)
Download flyer Welkom Online voor activiteitenbegeleiders (pdf)
Download checklist organiseren groepsles Welkom Online (pdf)

hieronder begint mobiel