WELKOM BIJ HET
NETWERK DIGITALE INCLUSIE ROTTERDAM


DIGITAAL
MEEDOEN

We communiceren steeds meer digitaal. Bijvoorbeeld met mobiele telefoon, computers en tablets. Die technologie biedt veel mogelijkheden. Maar het heeft ook grote invloed op ons dagelijks leven. Voor veel 55-plussers gaan deze ontwikkelingen erg snel. Daar moeten we rekening mee houden.

Het Netwerk Digitale Inclusie 55+ Rotterdam wil in 2022 dan ook een passend aanbod hebben om 55-plussers in Rotterdam te ondersteunen bij het volwaardig meedoen in de digitale wereld. Wij brengen organisaties (‘partners’) bij elkaar die ons hierbij kunnen helpen.

HOE
REALISEREN
WIJ DIT?

Wij bouwen aan een duurzame infrastructuur van partners om vraag vanuit de Rotterdamse ouderen en aanbod van digitale educatie en hulp voor 55-plussers goed op elkaar te laten aansluiten. Daarnaast wisselen de partners kennis en ervaringen uit over het bereiken en stimuleren van de doelgroep. Op dit moment zijn al bijna 40 organisaties betrokken bij het versterken van de digitale vaardigheden van 55-plussers in Rotterdam. Als jouw organisatie ook onderdeel wil zijn van het netwerk, laat het ons weten!


ONZE
PARTNERS


AANSLUITEN
BIJ DE
BEHOEFTE

Om 55-plussers zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun digitale uitdagingen werken we aan een breed vangnet waarbij we inwoners enthousiasmeren, begeleiden en ondersteunen bij het meedoen in de digitale samenleving. Ons doel is om dat voor elke Rotterdamse oudere toegankelijk te maken door te werken aan een breed aanbod. Denk hierbij aan:

MOTIVATIE

Het vergroten van de motivatie om aan de slag te gaan met digitale mogelijkheden, met behulp van:

  • Laagdrempelige digitale kennismakingsactiviteiten.
  • Informatiepunt voor digitale hulpvragen.
DREMPELS VERLAGEN

Het verlagen van drempels om mee te kunnen doen in de digitale samenleving, met behulp van:

  • Het uitlenen van hardware devices aan mensen die deze zelf niet kunnen aanschaffen.
VAARDIGHEDEN VERGROTEN

Het vergroten van de digitale vaardigheden, met behulp van:

  • Een breed aanbod van workshops en cursussen, zowel in groepsverband als individueel. Waarbij inwoners de vaardigheden kunnen leren om mee te doen in de digitale samenleving. Verzorgd door getrainde digi-vrijwilligers.
  • Overzicht van het aanbod in Rotterdam via www.rotterdam.hetinformatiepunt.nl.
GEBRUIK ONDERSTEUNEN

Het ondersteunen van inwoners in het gebruik van digitale toepassingen, met behulp van:

  • Laagdrempelige inloopspreekuren voor ondersteuning bij digitale hulpvragen.
  • Oefenplekken waar mensen zelfstandig kunnen oefenen, indien nodig met ondersteuning.
  • Landelijke hulplijn waar mensen terecht kunnen met hun digitale hulpvragen.

PASSENDE
HULP

HIERMEE VINDT U PASSENDE HULP

De website Het Informatiepunt Rotterdam biedt een actueel overzicht van hulpmiddelen om Rotterdammers te ondersteunen bij hun digitale vragen. Het aanbod varieert van een cursus, 1-op-1 begeleiding of (online) tips om zelf te oefenen. Met een paar klikken komt de telefonische, online en fysieke hulp snel naar voren. Het aanbod groeit met de dag.

Deze website is vooral handig om mensen te verwijzen naar de hulp en het aanbod dat het beste aansluit bij hun hulpvraag. Op deze manier kunnen wij als netwerk onze doelgroep van 55-plussers snel en gericht ondersteunen.

MEER INFORMATIE

Kan en wil jouw organisatie ook een actieve bijdrage leveren aan het Netwerk Digitale Inclusie of heb je vragen? Neem contact met ons op.

Merit van Breukelen

Projectleider en
informatie algemeen
E-mail Merit >
06 – 16 45 25 05

Matthé Kampman

Projectmedewerker en aanspreekpunt
Het informatiepunt Rotterdam
E-mail Matthé >
06 – 47 16 88 89

Debbie Barendregt

Communicatie
.
E-mail Debbie >
06 – 13 96 52 19


hieronder begint mobiel


WELKOM
BIJ HET
NETWERK
DIGITALE
INCLUSIE

ROTTERDAM


Op www.rotterdam.hetinformatiepunt.nl staat het actuele aanbod voor Rotterdammers om digitale vaardigheden te ontwikkelen en verbeteren. Het aanbod varieert van een cursus, 1-op-1 begeleiding tot (online) tips om zelf te oefenen.


DIGITAAL
MEEDOEN

We communiceren steeds meer digitaal. Bijvoorbeeld met mobiele telefoon, computers en tablets. Die technologie biedt veel mogelijkheden. Maar het heeft ook grote invloed op ons dagelijks leven. Voor veel 55-plussers gaan deze ontwikkelingen erg snel. Daar moeten we rekening mee houden.

Het Netwerk Digitale Inclusie 55+ Rotterdam wil in 2022 dan ook een passend aanbod hebben om 55-plussers in Rotterdam te ondersteunen bij het volwaardig meedoen in de digitale wereld. Wij brengen organisaties (‘partners’) bij elkaar die ons hierbij kunnen helpen.

HOE
REALISEREN
WIJ DIT?

Wij bouwen aan een duurzame infrastructuur van partners om vraag (digitale educatie en hulp voor 55-plussers) en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten. Daarnaast wisselen de partners kennis en ervaringen uit over het bereiken en stimuleren van de doelgroep. Op dit moment zijn al ruim 30 organisaties betrokken bij het versterken van de digitale vaardigheden van 55-plussers in Rotterdam. Als uw product of dienst ook interessant is voor Rotterdammers die digitaal vaardiger willen worden, laat het ons weten!


ONZE
PARTNERS

AANSLUITEN
BIJ DE
BEHOEFTE

Na een inventarisatie onder Rotterdamse 55-plussers is in kaart gebracht welke ondersteuning het beste aansluit bij hun behoeften. Op basis daarvan zijn verschillende pilots ontwikkeld. Dit helpt partners om doelgroep- en gebiedsgericht samen te werken aan het best passende aanbod voor 55-plussers. Een aantal voorbeelden:

DIGITEST

Spelenderwijs wordt de digitale vaardigheid getest en worden mensen aangemoedigd om digitaal vaardiger te worden.

Partners: Stichting Mens Centraal, OSO, Pluspunt Rotterdam

VEILIG ONLINE BANKIEREN

Drempelvrees wegnemen en mensen leren om veilig hun weg te vinden binnen het internetbankieren (app en online omgeving) bij verschillende banken.

Partners: Bibliotheek Rotterdam, Rabobank

BEELDBELBRIGADE

Digitaal vaardig zijn is voor veel senioren niet vanzelfsprekend. Daarom helpen studenten van het Albeda senioren om zelfstandig uit de voeten te kunnen met internet, computer/tablet en smartphone. Ze begeleiden hen 1-op-1 en in groepsverband in bijvoorbeeld beeldbellen, gebruik van digitale formulieren en mailcontact met zorgverleners.

Partners: Welzijnsorganisaties, Albeda, huisartsen, ouderenzorginstellingen, Rotterdam eHealth Agenda

MEERTALIGE DIGICOACHES (Cultuursensitieve Digicoaches)

Jongeren ondersteunen 55-plussers met dezelfde culturele achtergrond bij hun digitale hulpvragen. Dat doen ze zowel 1-op-1 als in groepsverband. De jonge vrijwilligers spreken, naast Nederlands, onder meer Servisch, Somalisch, Papiaments, Vietnamees, Turks, Farsi, Dari, Koerdisch, Spaans of Lingala (Congolese taal).

Partners: Unie Van Vrijwilligers Rotterdam, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten

DIGITAAL WEERBAARDER

Laagdrempelig ontdekken hoe je veilig kunt internetten en allerlei zaken online kunt regelen.

Partners: Gemeente Rotterdam, Bibliotheek Rotterdam

WHATSAPP 

Het vaardiger worden in het online contact houden met familie en vrienden (tips & tricks) via WhatsApp, met behulp van innovatieve hulpmiddelen.

Partners: Bibliotheek Rotterdam

DIGITALE VALPREVENTIE

Het mogelijk maken dat mensen via de app ZOOM (video vergaderen) deel kunnen nemen aan een online valpreventie training.

Partners: wmo radar, FS Fysio

PASSENDE
HULP

HIERMEE VIND U PASSENDE HULP

De website Het Informatiepunt Rotterdam biedt een actueel overzicht van hulpmiddelen om Rotterdammers te ondersteunen bij hun digitale vragen. Het aanbod varieert van een cursus, 1-op-1 begeleiding of (online) tips om zelf te oefenen. Met een paar klikken komt de telefonische, online en fysieke hulp snel naar voren. Het aanbod groeit met de dag.

Deze website is vooral handig om mensen te verwijzen naar de hulp en het aanbod dat het beste aansluit bij hun hulpvraag. Op deze manier kunnen wij als netwerk onze doelgroep van 55-plussers snel en gericht ondersteunen.

MEER
INFORMATIE

Kan en wil uw organisatie ook een actieve bijdrage leveren aan het Netwerk Digitale Inclusie of heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Merit van Breukelen
Projectleider en informatie algemeen
E-mail: m.vanbreukelen@bibliotheek.rotterdam.nl
Telefoon: 06 – 16 45 25 05

Satish Bhawanidin
Gebiedsgericht werken en pilots
E-mail: s.bhawanidin@bibliotheek.rotterdam.nl
Telefoon: 06 – 36 18 67 29

Ellis de Graaf
Projectleider website Het Informatiepunt Rotterdam
E-mail: e.degraaf@bibliotheek.rotterdam.nl
Telefoon: 06 – 47 16 88 89

Noesja Hoffschlag
Communicatie
E-mail: n.hoffschlag@bibliotheek.rotterdam.nl
Telefoon: 06 – 50 69 39 49